Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin temaattisten istuntojen moderaattorien ja pääalustajien tapaaminen järjestettiin Moskovassa

8.2.2016 Komin tasavallan Moskovan edustustossa pidettiin VII Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin teemattisten istuntojen moderaattorien ja alustajien tapaaminen. Kaikkiaan, siinä oli mukana edustajia 10 suomalais-ugrilaiselta kansalta.

Yleinen keskustelu pyöri teemaistuntojen järjestelyasioiden ympärillä. Tulevien teemaistuntojen moderaattorit ja alustajat kävivät läpi istuntojen sisällöt sekä keskeiset huomionarvoiset kohdat. Kongressin suomalaiset järjestäjät esittivät, että kaikki teemaistunnot tulkataan simultaanisti kongressin pääkielille, kokouspaikoissa olisi käytettävissä multimedialaitteisto.

Lisäksi, kongressissa olisi mahdollisuus järjestää alustavien hakemusten perusteella open session- istunnot. Näissä voidaan pohtia aiheita, jotka ovat kaavailtujen temaattisten istuntojen ulkopuolella.

Kuten kokouksessa todettiin, yleinen keskustelu sekä teemapainotteinen pohdinta olivat merkittäviä kokonaisuuksia, ne nähdään merkittäväksi pohjaksi rakentavalle työlle tulevan Maailmankongressin teemaistunnoissa.