Järjestäjät

Suomi-Venäjä-Seura vastaa kongressin käytännön järjestelyistä yhteistyössä muiden suomalais-ugrilaisessa yhteistyössä mukana olevien järjestöjen kanssa.

Kansainvälisesti tapahtumasta vastaa Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitea, joka käsittelee Maailmankongressin ohjesäännön (kongressi päättää lopullisesti) ja valmistelee kongressin sisällöt.