Teemaistunto 1. Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen kielten sekä kulttuurien siirtäminen tuleville sukupolville

Osio I
To 16.6.2016, klo 9.30-12.30. Paikka: Puusepän Sali, 2. krs.
Käsittelyteemat:
• Kaksi- ja monikielisyys
• Kansojen suhde äidinkieleen. Kielen arvostus ja status yhteiskunnassa, elvyttämisen keinot
• Koulutustasot ja opetusmetodit, esiopetus, kieli perheessä

9.30-9.40 Teemaistunnon avaus
Moderaattorit:
Natalia Antonova (karjalaiset), "Nuori Karjala"
Riho Grünthal (suomalaiset), itämerensuomalaisten kielten professori, Helsingin yliopisto
Sihteeri: Jouni Sirkiä, Suomi-Venäjä-Seura

Kaksi- ja monikielisyys
9.40-9.55 Alustus:
Teema: Kaksikielisten yhteisöjen kielikäytänteistä ja hallinnosta 
Janne Saarikivi (suomalaiset), FT, kielentutkija, Helsingin yliopisto

9.55-10.10 Alustus:
Teema: Venäjän suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen kaksikielisyys
Valeri Markov (komit), Alueiden välinen yhteiskunnallinen liike ”Komi voityr”

10.10-10.25 Alustus:
Teema: Kaksikielisyyden säilyttäminen ja toiminta diasporissa, esimerkkinä unkarinkieliset vähemmistöt
Enikő Molnár-Bodrogi (unkarilaiset), dosentti, Babeş-Bolyai Yliopisto, Unkarilaisen kirjallisuustieteen osasto (Kolozsvár)

10.25-10.45 Kommenttipuheenvuorot:
Mark Djachkov, FT, professori, Moskovan sosiaalialan valtionyliopisto
Svetlana Jedygarova, tutkija, Helsingin yliopisto

10.45-11.20 Yleiskeskustelu

Kansojen suhde äidinkieleen. Kielen arvostus ja status yhteiskunnassa, elvyttämisen keinot
11.20-11.50 Alustus:
Teema: Uralilaiset kielet nykymaailmassa
Annika Pasanen (suomalaiset), FT, kielentutkija

Teema: Vähemmistökielten nykyaikaiset elvyttämisenkeinot: esimerkkinä vepsän kieli 
Larisa Chirkova (vepsäläiset), kansallisen TV-toimituksen kirjeenvaihtaja, Karjalan TV

11.50-12.10 Kommenttipuheenvuorot:
Nina Zaitseva (vepsäläiset), kielitieteen tohtori, Venäjän tiedeakatemian Karjalan tasavallan tutkimuskeskuksen Kielen-, kirjallisuuden ja historian instituutti
Riho Grünthal (suomalaiset), itämerensuomalaisten kielten professori, Helsingin yliopisto

12.10-12.30 Yleiskeskustelu

Teemaistunnon työskentely jatkuu:
Pe 17.6.2016, klo 9.00-11.00. Paikka: Puusepän Sali, 2. krs.

Koulutustasot ja opetusmetodit, esiopetus, kieli perheessä
9.00-9.30 Alustus:
Teema: Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa –hanke ja sen tulevaisuuden näkymät 
Zoja Ostapova (komit), kansallisen varhaiskasvatuksen laboratorion johtaja, Komin koulutuksen kehittämisen instituutti

Teema: Kaksikielisen koulutuksen ja identiteetin välinen suhde
Ildikó Vančo (unkarilaiset), Nitran yliopiston Keski-Euroopan tutkimuksen tiedekunta, Slovakia

9.30-9.50 Kommenttipuheenvuorot:
Ekaterina Protasova, kasvatustieteiden tohtori, dosentti, Helsingin yliopisto
Zoja Bolina (enetsit), Taimyrin kansantaiteen talo

9.50-11.00 Yleiskeskustelu ja yhteenveto

  
Teemaistunto: 1. Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen kielten sekä kulttuurien siirtäminen tuleville sukupolville, osio II
To 16.6.2016, klo 14.00-15.30. Paikka: Puusepän Sali, 2. krs.
Käsittelyteemat:
• Ammatillinen koulutus
• Koulutus maaseutupaikkakunnilla

14.00-14.10 Teemaistunnon avaus
Moderaattorit:
Irma Mullonen (inkeriläiset), professori, kielitieteen tohtori, Venäjän tiedeakatemian Karjalan tasavallan tutkimuskeskuksen Kielen-, kirjallisuuden ja historiaa instituutti 
Ildikó Lehtinen (suomalaiset), dosentti, FT, Helsingin yliopisto, Kalevalaisten naisten Liiton puheenjohtaja
Sihteeri: Eeva-Kaisa Linna, Karjalan Sivistysseura ry

Ammatillinen koulutus
14.10-14.25 Alustus:
Teema: Kansallisen sivistyneistön koulutus
Natalia Kondratjeva (udmurtit), dekaani, Udmurtinkielisen filologian, fennougristiikan ja journalistiikan tiedekunta, Udmurtian valtiollinen yliopisto

14.25-15.00 Kommenttipuheenvuoro:
Ellen Pautamo (saamelaiset), Saamelaisalueen koulutuskeskus
Irma Mullonen (inkeriläiset), professori, kielitieteen tohtori, Venäjän tiedeakatemian Karjalan tasavallan tutkimuskeskuksen Kielen-, kirjallisuuden ja historian instituutti 

15.00-15.30 Yleiskeskustelu

Teemaistunnon työskentely jatkuu:
Pe 17.6. klo 9.00-11.00. Paikka: Saunakabinetti

Koulutus maaseutupaikkakunnilla
9.00-9.15 Alustus:
Teema: Kotakoulu tundralla ja sen asema lasten opetuksessa
Antonina Siazi (hantit), Alueellinen täydennyskoulutusinstituutti

9.15-9.25 Kommenttipuheenvuoro:
Anastasia Lapsui

9.25-10.20 Yleiskeskustelu

10.20-10.35 Alustus:
Teema: Taimyrin vähemmistökansojen äidinkielen säilyttäminen ja kehittäminen 
Svetlana Zhovnitckaja (nganasanit), Taimyrin informaatiometodinen keskus

10.35-11.00 Yleiskeskustelu ja yhteenveto

Teemaistunto: 1. Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen kielten sekä kulttuurien siirtäminen tuleville sukupolville, osio III
To 16.6. 2016, klo 14.00-15.30. Paikka: Haapa-sali
Käsittelyteemat:
• Kulttuuriperintö, kansankulttuuri
• Kansallinen ammattitaide
• Kansallisten keskusten työn kokemukset

14.00-14.05 Teemaistunnon avaus
Moderaattorit:
Tatjana Klejerova (karjalaiset), Karjalan Rahvahan Liitto
Madis Arukask (virolaiset), Tarton yliopiston viron kielen ja yleisen kielitieteen laitos
Sihteeri: Soile Tirri, Suomi-Venäjä-Seura

Kulttuuriperintö, kansankulttuuri
14.05-14.20 Alustus:
Teema: Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriperintö etnoekologisten teknologioiden kehityksessä
Galina Shkalina (marit), johtaja, kulttuurin ja taiteen laitos, Marin tasavallan valtiollinen yliopisto

14.20-14.40 Kommenttipuheenvuoro: 
Eszter Ruttkay-Miklián (unkarilaiset), kielentutkija, Reguly Antal museo- ja kansantaidekeskuksen johtaja

14.40-15.30 Osallistujien kommentit

Teemaistunnon työskentely jatkuu:
Pe 17.6.2016, klo 9.00-11.00, Paikka: Puusepän Verstas

Kansallinen ammattitaide
9.00-9.15 Alustus:
Teema: Miten luoda oma kotiympäristö? Visuaalinen identiteettimme
Kärt Summatavet (virolaiset), taiteen tohtori, design- ja koristetaiteilija, Viron design-liiton jäsen, Guangdongin teknillisen yliopiston vieraileva professori

9.15-9.50 Yleiskeskustelu
Kansallisten keskusten työn kokemukset

9.50-10.05 Yhteinen alustus:
Juri Mishanin (mordvalaiset), kielitieteen tohtori, professori, filologisen tiedekunnan dekaani
Tatjana Barahova, (komit) Syktyvkarin suomalais-ugrilaisen keskuksen johtaja

10.05-10.15 Kommenttipuheenvuoro:
Alla Ishtimirova-Posokhova (hantit), Obinugrilaisten teatteri ”Aurinko”

10.15-11.00 Yleiskeskustelu ja yhteenveto 

 

AttachmentSize
1.1.1.2 Kielten-ja-kulttuurin-siirtaminen_suositukset FIN.pdf85.52 KB
1.3. Kielen ja kulttuurin siirtäminen_suositukset.FIN.pdf75.88 KB
1.1 Bodrogi-Molnar Eniko_ENG.pdf226.34 KB
1.1 Annika Pasanen_FIN.pdf636.82 KB
1.1.Chirkova_ENG.pdf344.19 KB
1.1.Chirkova Larisa_RUS.pdf351.56 KB
1.1. Ostapovan_ENG.pdf219.58 KB
1.1. Ostapova Zoja_RUS.pdf293.31 KB
1.1. Vanco Ildiko_ENG.pdf353.21 KB
1.1. Vančo, Ildikó_RUS.pdf213.77 KB
1.2 Ildiko Lehtinen_fin.pdf86.27 KB
1.2. Kondratjeva Natalja_eng.pdf72.3 KB
1.2. Kondratjeva Natalja_RUS.pdf99.13 KB
1.2 Ellen Pautamo_fin.pdf1.07 MB
1.2 Siazin_ENG.pdf263.03 KB
1.2 Siazi A._RUS.pdf266.18 KB
1.2. Siazi_PP_RUS.pdf1.37 MB
1.3. Shkalina_ENG.pdf337.47 KB
1.3. Shkalina_RUS.pdf351.77 KB
1.3. Summatavet_ENG.pdf112.76 KB
1.3. Summatavet_RUS.pdf182.71 KB
1.3 Barahova_ENG.pdf252.08 KB
1.3 Barahova_RUS.pdf334.21 KB