Suomalaiset järjestöt

Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin valmisteluihin osallistuvat suomalaiset järjestöt:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Sukukansavaliokunta   
Inkerin Kulttuuriseura ry 
Kalevalaisten Naisten Liitto ry  
Karjalan ja sen sukukielten tutkimusseura ry
Karjalan Sivistysseura ry  
Kirjailija- ja taiteilijajärjestö Kiila  
M. A. Castrénin seura ry   
Ruotsinsuomalaisten keskusliitto  
Sámediggi | Saamelaiskäräjät  
Sukukansojen ystävät ry   
Suomalaisuuden liitto ry
Suomalais-Ugrilainen Seura ry  
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi  
Suomen Kirjailijaliitto ry   
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
Suomen PEN   
Suomi-Unkari-Seura ry   
Suomi-Venäjä-Seura ry     
Tuglas-seura ry   
Tverinkarjalaisten ystävät ry 
Äidinkielen opettajain liitto ry