Kiintiöt

VII Maailmankongressiin osallistuvien kansojen kiintiöt ovat:

- yli 50 000 väestön kansat saavat 20 delegaatin kiintiön; heitä ovat unkarilaiset, suomalaiset, virolaiset, mordvalaiset, udmurtit, marilaiset, komit, komi-permjakit, saamelaiset ja karjalaiset

- 5 000-50 000 väestön kansat saavat 10 delegaatin kiintiön; heitä ovat nenetsit, hantit, mansit, vepsäläiset, inkeriläiset ja setukaiset

- alle 5000 väestön kansat saavat 4 delegaatin kiintiön; heitä ovat selkupit, nganasanit, enetsit, inkerikot, vatjalaiset, liiviläiset ja kveenit.

Yhteensä Maailmankongressiin osallistuu 288 delegaattia. Lisäksi kongressiin kutsutaan tarkkailijoiksi hallituksen, eduskunnan ja muiden viranomaistahojen edustajia sekä muita suomalais-ugrilaisesta yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja. Yhteensä kongressiin odotetaan noin 600 osanottajaa.